Jeawin Huang thêm sản phẩm mới để bán.
39 w
image

Bộ lọc Cationit Hộ chiếu CUTE

no.336 Q Ian hỏi đường, đi huyện cô, thành phố Thạch Gia Trang anh là tỉnh Trung Quốc· Trong kho
Giá bán $1200 (USD)
Kiểu Mới

Nhà sản xuất bộ lọc Cationit Trung Quốc DFC Cung cấp Bộ lọc Cationit Hộ chiếu CUTR, SA516M 485, 0,6 MPa, ID 2600 x 2200S / S, 18 m3, 40 ℃, 6000 kg.
Tên thiết bị: Bộ lọc Cationit.
Chất liệu: SA516M 485.
Mã sản xuất: Giấy chứng nhận CUTR + Hộ chiếu.
Đặc điểm kỹ thuật: ID 2600 x 2200 S / S.
Áp suất thiết kế: 0,6 MPa.
Nhiệt độ thiết kế: 40 ℃.
Thể tích: 18 m3.
Trọng lượng: 6000 kg.
Tên dự án: Dự án LTU.
https://www.dfctank.com/cutr-p....assport-cationite-fi