Jeawin Huang thêm sản phẩm mới để bán.
46 w
image

Bộ lọc dầu nhiên liệu

no.336 Q Ian hỏi đường, đi huyện cô, thành phố Thạch Gia Trang anh là tỉnh Trung Quốc· Trong kho
Giá bán $1200 (USD)
Kiểu Mới

Nhà sản xuất bộ lọc dầu nhiên liệu ASME Trung Quốc DFC cung cấp Bộ lọc dầu nhiên liệu ASME SA516-M Gr.485, 2,5 MPa, ID 600 x 2200mm, ID 800 x 2835mm, 80 ℃.
https://www.dfctank.com/asme-s....a516-m-gr-485-fuel-o